Schouten geeft uitstel monsteren voor bemestingsplan

Door de gevolgen van het winterweer is besloten door het ministerie van LNV dat de uiterste datum voor het nemen van grondmonsters opschuift naar 28 februari 2019.
Dit is in afwijking op de wettelijke regeling die uitgaat van bemonstering voor 1 februari.

Onderstaand artikel is geplaatst op www.melkvee.nl

Minister Schouten geeft melkveehouders meer tijd om hun percelen te laten monsteren en het bemestingsplan op te stellen voor de derogatie. Ondernemers hebben nu tot 1 maart de tijd om aan hun derogatieverplichting te voldoen.

Als reden noemt Schouten de vorst en koude van afgelopen week. Sommige veehouders konden daardoor niet tijdig hun percelen laten bemonsteren. Om te voorkomen dat deze veehouders de dupe worden, past ze de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voor 2019 aan. De overige voorwaarden voor derogatie blijven wel van kracht.

Melkveehouders die derogatie aanvragen, moeten een keer in de vier jaar hun percelen laten bemonsteren. Normaliter dient dit voor 1 februari te gebeuren. Het bemestingsplan moet op 28 februari op het bedrijf aanwezig zijn.

monsteren voor bemesting

‘Verantwoordelijkheid laboratoria en veehouders’

Ondanks de verruiming wijst de minister ook op de verantwoordelijkheid van laboratoria en veehouders. „Het is van alle tijden dat er vorst is in januari. Bedrijven die landbouwgronden bemonsteren en analyseren zullen in hun planning dan ook rekening moeten houden met de weersomstandigheden die zich kunnen voordoen. Ook zullen zij landbouwers tijdig moeten informeren wanneer zij voorzien dat monsters niet vóór februari genomen kunnen worden, zodat landbouwers in de gelegenheid zijn een ander bedrijf de bemonstering te laten uitvoeren. Ook landbouwers zullen zelf alert moeten zijn tijdig hun gronden te laten bemonsteren en daarbij rekening te houden met de uitrijdperiodes die gelden”, aldus Schouten.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Neem contact met ons op via het contactformulier of mail ons naar info@jl-agro.nl

Je persoonsgegevens gebruiken wij voor het contactmoment. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.