Nieuws van ons laboratorium

Mais ingekuild? Laat een monster nemen

Er is de afgelopen weken al een flinke hoeveelheid snijmais in de kuil gekomen. Zowel de opbrengst als de kwaliteit is in sommige gebieden, en soms zelfs binnen een perceel, erg wisselend. Menig veehouder of fourage handelaar heeft het hoofdbrekers gekost om vooraf een schatting te maken van de opbrengst en kwaliteit. Een prijs vaststellen is dan ook lastig bij aan- of verkoop.

Benieuwd wat de voederwaarde van uw partij is? Laat uw kuil dan bemonsteren. Het beste moment hiervoor is minimaal drie weken na het inkuilen. Het conserveren van de mais is dan voorbij en de kuil is dan redelijk ‘stabiel’. Een goed moment om te meten!

mais ingekuild - Agroadvies

Nieuwe mestnormen voor 2020

In 2018 en 2019 hadden we te maken met de derogatieverlening van slechts twee jaar. Dat betekent dat voor de komende periode van twee jaar nog een nieuwe aanvraag moet worden goedgekeurd door de EU. Eerste aanzet hiervoor was de verzending van de zogeheten versterkte handhavingsstrategie naar de Europese Commissie, om mestfraude strenger aan te pakken. Naar verwachting zal alles pas rond maart-april 2020 beoordeeld zijn en komt er – hopelijk – een nieuwe derogatie voor Nederland

Voor de huidige beoordeling is een wijzigingsvoorstel van de fosfaatklassen binnen de fosfaatdifferentiatie regeling: het toevoegen van een extra klasse per 2020. Eveneens is er het voorstel om per 2021 de PW-waarde voor bouwland te vervangen voor de P-PAE in combinatie met PAL. Vooruitlopend hierop zullen wij onze onderzoek pakketten komend grondmonsterseizoen al aanpassen.

Heeft u grondanalyses die op 1 februari 2020 (derogatie) en/of op 15 mei 2020 (fosfaatdifferentiatie) ouder zijn dan 4 jaar? Dan is het verstandig tijdig een nieuwe monstername aan te vragen.

Nieuwe bodemvruchtbaarheidskenmerken

Vanuit het ministerie van LNV is in 2019 het initiatief genomen tot een breed gedragen eenduidige set parameters, om een meer duurzaam beheer van de landbouwbodems meetbaar te maken. Hiervoor is nu een eerste set van 17 indicatoren samengesteld. In verdere ontwikkeling van deze indicatoren zal worden ingezet op aansluiting bij de internationaal bekende standaarden en mogelijkheden, om de bepalingen uitvoerbaar te maken voor laboratoria.

Als betrokken agrarisch adviesbureau volgen wij deze ontwikkelingen natuurlijk aandachtig. Mogelijk zullen we al wat testen uitvoeren op korte termijn, in samenwerking met andere partijen.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Neem contact met ons op via het contactformulier of mail ons naar info@jl-agro.nl

Je persoonsgegevens gebruiken wij voor het contactmoment. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.